מחיקת תביעת ע"ס 300,000 ₪ כנגד אונר"א בשל טענת פורום לא נאות

נמחקה תביעת אזרח פלסטיני עובד אונר"א לפיצוי בסך 330,000 ₪ בגין תאונת דרכים בשל פורום לא נאות.

בית המשפט השלום בירושלים (כב' השופט א' דראל) קיבל את בקשת חברת הביטוח הדנית, תריג בלתיקה, המיוצגת על ידי משרדנו לסילוק על הסף של תביעת עובד פלסטיני שנפצע בתאונת דרכים בשטחים, בטענת פורום לא נאות.

משרדנו ייצג בתובענה זו את אונר"א ואת חברת הביטוח הדנית, תריג בלטיקה, שטענו כי התביעה לא ראויה להתברר בבית המשפט בישראל היות והפורום בישראל אינו הפורום הטבעי לדון בתובענה.

בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע כי על פי מבחן מירב הזיקות אין לדון בתביעה בבית המשפט בישראל.


עיריית ת"א חויבה בתשלום סך של כ- 30,000 ₪ בגין הפרת צו עיקול

עיריית ת"א חויבה בתשלום סך של 27,188 ₪ וכן סך של 2,000 ₪ + מע"מ בגין הוצאות, בשל הפרת צו עיקול. 

במסגרת הליכים שננקטו בתיק הוצאה לפועל כנגד חייבת, הוטל עיקול אצל עיריית ת"א (צד ג') – אשר הייתה המעסיקה של החייבת, על כלל נכסי החייבת המצויים אצלה.

ארבעה חודשים לאחר מסירת צו העיקול החלה העירייה בהעברת כספים לתיק ההוצאה לפועל.

לאור העובדה כי צו העיקול הוטל מספר חודשים לפני מועד העברת הכספים, זומנה עירייה לחקירה בפני כבוד ראש ההוצאה לפועל במהלכה נדרשה העירייה להמציא לזוכה את תלושי השכר של החייבת.

לאחר קבלת תלושי השכר של החייבת, התברר כי עיריית תל אביב הפרה את צו העיקול ולא העבירה כספים לתיק ההוצאה לפועל בהתאם לצו.

בהתאם לסעיף 48 א' לחוק ההוצאה לפועל ולאחר שהעירייה לא הגיבה לבקשה לחיובה בחוב הפסוק, חויבה עירייה בתשלום סך של 27,188 ₪ ו- 2,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הוצאות


הוגשה תובענה כנגד משרד החינוך והתרבות בגין הפרת זכות יוצרים

מר עמוס ברזל יוצר, מלחין ומוזיקאי מוערך וידוע, הגיש באמצעות משרד עוה"ד לוי את ליבנה, תביעה ע"ס 200,000 ₪ כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך והתרבות בגין הפרת זכויות יוצרים בשיריו.

במסגרת התביעה מפרט התובע כי החל משנת 2003 מפורסמים באתרים אשר באחריותו של משרד החינוך שירים פרי עטו שאחד מהם אף ניתן להורדה על ידי כל דורש במסגרת סרטון "פלאש" שמופץ באתרים אלו.

כחלק מההפרה נפוצו ברחבי האינטרנט ברכות שנה טובה שנשלחו על ידי משרד החינוך לעובדיו ו/או למורים וגננות אליהם צורף הקובץ ובו היצירה ובנוסף הקובץ ניתן להורדה על ידי כל דורש באתריי משרד החינוך, אף לאחר פניות חוזרות ונישנות של התובע אליהם בבקשה להוריד את הקובץ מאתריהם.

כתוצאה מההפרה נפגע קשות משלח ידו של התובע וכל הכספים שהשקיע התובע במסטר השיר, ירדו לטימיון, לא כל שכן, הרווחים שהיו צפויים לתובע ממכירת דיסקים.


פינוי "בסדר דין מהיר"

שוכרים שהפרו הסכם שכירות פונו מנכס בתוך 3 חודשים.

שוכרים אשר הפרו הסכם שכירות פונו מהנכס במסגרת של "תביעת פינוי בסדר דין מהיר" בהתאם לתקנות החדשות בתוך 3 חודשים מיום הגשת התביעה.

בית משפט השלום בראשל"צ (ס. נשיא – כבוד השופט יחזקאל קינר) הורה על פינויים של שוכרי נכס אשר הפרו את הסכם השכירות.

תביעת הפינוי הוגשה בהתאם לתקנות החדשות – "פינוי בסדר דין מהיר" ובחלוף 3 חודשים מיום הגשת התביעה ולאחר ישיבת הוכחות, הורה בית המשפט הנכבד על פינוי השוכרים מהנכס ואף חייבם בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ש"ח + מע"מ.

משרדנו ייצג את התובע בתביעה זו.

ת.א. 970/09 כץ נ' סימנה (שלום ראשל"צ).


Scroll to Top