im1

תחומי עיסוק

משפט אזרחי – מסחרי

המשרד מתמחה במשפט המסחרי-אזרחי הכולל ייעוץ לחברות ופרטים החל משלב פיתוח המוצר ו/או הרעיון / שירות, המלצות לגבי דרך ההתאגדות העדיפה וליווי הפעילות העסקית על כל רבדיה.

השירות הניתן מקיף, יסודי, מעמיק ויצירתי ומתחיל עם ניצניה של היוזמה העסקית ועד להפעלתה בשוטף, לרבות הסדרת מערכת היחסים בין בעלי המניות והשותפים, הסדרת סמכויות האורגנים בחברה, ליווי שוטף של מנהלי החברה והכנת מסמכים משפטיים הנחוצים לפעילות התאגיד כגון הסכמי הפצה, הסכמי ספקים, זכיון, תמלוגים, הסכמי עבודה, הסכמי סודיות וכיו"ב.

בנוסף מייצג המשרד בבתי המשפט השונים חברות ופרטים בסכסוכים עסקיים, הפרות הסכם, אכיפת הסכמים, הוצאת צווי מניעה ו/או צוי עשה.


קנין רוחני

המשרד מתמחה בתחומי הקנין הרוחני ומייצג מגוון רחב של גופים ופרטים בתחום זה.

המשרד עוסק בתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, ייעוץ ליוצרים וממציאים בנוגע לדרכי הגנה ואכיפה העומדים לרשותם, ייצוג ממציאים וחברות במו"מ תוך התייחסות פרטנית לאספקטים הנוגעים לקנין רוחני. רישום והגנה על סימן מסחר ותביעות בגין הפרתו. הגנה על פטנטים באמצעות הגשת תביעות והתגוננות בפני תביעה על הפרת פטנט.

המשרד מיייצג יוצרים מהשורה הראשונה לרבות, כתבים, פזמונאים, מבצעים, צלמים, מעצבים ועוד.


מקרקעין

משרדנו מטפל בעסקאות בתחום הנדל"ן החל מעסקאות קומבינציה וליווי מיזמים נדל"ניים מתחילת דרכם ועד למימושם וכלה בייצוג רוכשי דירות מקבלנים, ייצוג חברות ציבוריות בעסקאות נדל"ן, הסכמי שיתוף, חוזי שכירות, פינוי בינוי, פינוי וסילוק יד מנכסי משרד הבינוי והשיכון ועוד.

לעורכי הדין במשרד ידע, נסיון ומיומנות בתחום הנדל"ן והוא מייצג את הגופים המובילים במשק בתחום זה כמו גם לקוחות פרטיים.


הוצאה לפועל

המשרד מתמחה בגביית חובות ובהוצאה לפועל עבור חברות ויחידים מכל המגזרים במשק החל באנשים פרטיים וכלה בחברות מהמובילות במשק.

המשרד מתמחה בגבייה קשה לרבות מינוי כונסי נכסים ומכר דירות, בכינוס ופינויים. המשרד מבצע הליכי גביה ופינויים מידיים עבור חברות ממשלתיות כגון חברת עמידר וכן תביעות לפינוי מיידי של שוכרי דירות המפרים את חוזה השכירות.

למשרדנו נסיון רב בייעוץ לגבייה וכן ייעוץ לחברות בנושאי ניהול גביה.

מדיניות משרדנו היא כי תיקי הגבייה מנוהלים ישירות על ידי עורכי הדין, ולא על ידי פקידות הוצל"פ, כאשר לכל עורך דין אחריות מלאה על התיקים שבניהולו, החל משלב קליטתם ולכל אורך הליכי הגבייה.


Scroll to Top